Dwaaltocht 3D

Verdieping Tolhuys

Het gerestaureerde 'tolhuis' en 'tolhek' aan “Haerlemmer Treck-vaert' in 2006.

Men heeft alles uit de kast gehaald om het tolhek in authentieke staat te

herstellen, zo ook het uithangbordje met de vroeger geldende tolprijzen voor

het passerende scheepvaart verkeer. Deze heffing werd naar

waarschijnlijkheid na het einde van WO II opgeheven. De heffing op

wegvervoer is al eerder beëindigd. Het is niet 100% zeker, maar het

vermoeden bestaat, dat het op 21 oktober 1811 is geweest. Napoleon schafte

bij decreet op die datum alle rijkstollen af in Nederland. De tollen op wegen en

bruggen, evenals kanaal- en sluisgelden die door gemeenten of particulieren

werden beheerd, mochten in stand blijven. Mogelijk is hierdoor de tolheffing

bij Oegstgeest langer blijven bestaan, daar zijn echter nog enige twijfels over.

We hoeven in deze tijd niet meer te stoppen om tol af te dragen, maar al zou

dat zo zijn, de prijzen vallen reuze mee, namelijk maar enkele stuivers.

Specifieke dwalingen:

Dwalende reactie's zijn welkom! Stuurt deze naar info@openmonumentdagOegtgeest.nl